PRIVACY POLICY  -  RAYNAUD BVBA

 

Bij het vragen van een offerte, het plaatsen van een bestelling, het invullen van het contactformulier op onze website en in het algemeen, in het kader van onze businessrelaties, kan het zijn dat U een aantal persoonlijke gegevens doorgeeft (naam, adres, e-mail, telefoonnummer enz.), verder “Persoonsgegevens” genoemd.

Deze gegevens gebruiken wij om te voldoen aan uw vraag, om uw bestelling uit te voeren of om bestellingen te plaatsen.

In deze policy leggen wij U uit wat wij met uw Persoonsgegevens doen.

Hebt U nog vragen, neem gerust contact met ons op.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens ?

Uw Persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Raynaud bvba, met maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Steynstraat 174, met ondernemingsnummer BE0412.109.646. Raynaud bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke is Mevr. Jo Dubois, zaakvoerder.

 

Hoe komen wij aan uw Persoonsgegevens ?

U bezorgt ons deze gegevens bij het aanvragen van een offerte, het plaatsen van een bestelling, het invullen van het contactformulier en in het algemeen, in het kader van onze businessrelatie.

 

Welke gegevens verzamelen wij ?

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens van U en/of uw contactpersonen :

Naam

Aanspreektitel

Adresgegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

GSM nummer

 

Op basis van welke juridische grond verwerken wij uw gegevens ?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in de eerste plaats omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten die U met ons afsluit.

Ten tweede verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen. Als eigen gerechtvaardigde belangen worden onder andere verstaan : leveranciersbeheer, klantenbeheer, beheer van betwistingen met klanten of leveranciers en in het algemeen contactname in het kader van onze businessrelatie.

Ten derde kunnen wij uw gegevens verwerken, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten  (bv. fiscale verplichtingen)

 

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Uw Persoonsgegevens worden via het softwareprogramma “Robinson” opgenomen in onze bestanden en bewaard op onze interne server. Het softwareprogramma “Robinson” is enkel toegankelijk voor bevoegden via een paswoord en de bewaring op onze server is beveiligd met de modernste technieken. Hiervoor doen wij een beroep op het IT-bedrijf  NV SDP (met maatschappelijke zetel te 9100  Sint-Niklaas, Vijfstraten 57, met ondernemingsnummer BE0427.735.851)

Wij verzekeren U dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen over de geheimhouding van persoonsgegevens.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Uw persoonsgegevens worden minstens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is (bv voor boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

Daarnaast zullen uw persoonsgegevens voor een periode van tien jaar bewaren voor leveranciersbeheer en klantenbeheer.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens ?

De door U meegedeelde Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  1. Voor de uitvoering van de met U afgesloten overeenkomsten (het verwerken van de bestelling, de levering), en in het algemeen voor contactname met U in het kader van onze businessrelatie.
  2. Voor het versturen van nieuwsbrieven om U als klant op de hoogte te houden van ons actueel aanbod
  3. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten (bv fiscale verplichtingen)..

Wij behandelen de door U verstrekte Persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet openbaar maken, overdragen of op welke wijze dan ook aan derden meedelen, met uitzondering van derden die de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de met U afgesloten overeenkomsten (bv betalingsdienstverleners) of tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bv om fraude te laten onderzoeken of tegen te gaan).

 

Over welke rechten beschikt U ?

Recht op inzage en correctie

U heeft recht op een redelijke toegang tot de persoonsgegevens zodat U de gegevens kan bijwerken, wijzigen of indien wettelijk mogelijk, verwijderen.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht te verzoeken dat de Persoonsgegevens volledig verwijderd worden uit de database van Raynaud bvba, echter enkel in de gevallen bedoeld in de wet  (m.n. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, onrechtmatige verwerking).

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht om de door U verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, indien de verwerking wordt gedaan ter uitvoering van de overeenkomst. U hebt tevens het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Uitoefening van uw recht

U kan, mits bewijs van uw identiteit, de bovenstaande rechten gratis uitoefenen via een schriftelijke, gedateerde, gemotiveerde en ondertekende aanvraag gericht aan Raynaud bvba.

Wij beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, om hieraan vervolg te geven. Deze termijn kan verlengd worden naar twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken.

 

Wat moet ik doen indien ik klachten heb ?

Natuurlijk streven wij naar een 100% tevredenheid van onze klanten en businessrelaties.
Indien u toch een klacht zou hebben over de verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kan U terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

               Gegevensbeschermingsautoriteit

               Drukpersstraat 35,   1000  Brussel

               Tel : +32 (0)2 274 48 00

               contact@apd-gba.be
 

Vragen of opmerkingen ?

Indien U vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens of over onze privacy policy, kan U ons contacteren op :

               +32 (0)3 827 38 17

               info@raynaud.be

 

 

Cookie policy

 

Tijdens het bezoeken van https://www.raynaud.be/ kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website bezoekt.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruiken zoals:

  • Optimaal functioneren van de website. De functionele cookies zorgen ervoor dat u een gepersonaliseerde surfervaring bekomt.

  • Gebruikersinstellingen of info die een bezoeker bij een vorig gebruik aan de website heeft doorgegeven zoals wachtwoorden en taal voorkeuren die onthouden mochten worden, winkelmandjes die onthouden worden of een formulier dat als suggestie automatisch wordt ingevuld,…

  • Opvolgen en analyseren van website bezoekers om de website indeling en content te optimaliseren voor de bezoekers.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kan uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren wanneer u cookies uitgeschakeld in uw browser.

Door gebruik te maken van https://www.raynaud.be/ gaat u akkoord met de manier waarop wij cookies gebruiken.